ADK bvba - A. De Keersmaecker bvba
www.aardgas.be
Vloerverwarming

   Waarom vloerverwarming?

   Vloerverwarming - Energiebron

Vloerverwarming kan werken op aardgas, stookolie en elektriciteit.

Elektrische vloerverwarming werkt niet met waterbuisjes, maar met verwarmingslussen die in de vloer gelegd worden.

Qua rendement is vloerverwarming vooral interessant in combinatie met lage temperatuurketels.

   Vloerverwarming - Accumulatie

Vooral wegens de vele positieve eigenschappen zoals komfort en plaatsbesparing wordt vloerakkumulatieverwarming AEG meer en meer toegepast in de woningbouw.

De plaatsing van een AEG elektrische vloerverwarming is eenvoudig. Omdat zij echter aan de strengste eisen van komfort moet beantwoorden en omdat de vloerverwarming een levensduur zou hebben gelijk aan die van het gebouw zelf moet men van bij de aanvang de AEG richtlijnen, welke in de brochure vervat zijn, met zorg volgen.

Daar een vloerakkumulatieverwarming opgebouwd wordt uit verschillende bouwmaterialen zoals isolatie, akkumatiebeton en verwarmingselementen, kan een perfect werkende installatie maar tot stand komen als er een nauwe samenwerking is tussen AEG, de elektro-installateur en de aannemers welke de isolatie en het akkumulatiebeton plaatsen.

AEG heeft 2 vloerverwarmingssystemen welke u alle troeven geven om een komfortabele verwarming te verwezelijken:

In beide gevallen blijft de vloeropbouw dezelfde doch de plaatsingswijze verandert.

   Directe vloerverwarming

In de vloer die opgevat wordt als een stralingsoppervlak, worden elektrische weerstanden ingebed. Deze verwarminselementen gaan op het moment zelf en volgens warmtevraag van het lokaal waarin zij geplaatst zijn, de vloer opwarmen, hierbij rekening houdend met de eisen van het comfort.